Záznamy z Únor 2024

Velké je tvé milosrdenství

„Panovníku, chci ti mezi lidmi vzdávat chválu, mezi národy ti budu zpívat žalmy; vždyť tvé milo- srdenství až k nebi sahá, až do mraků tvoje věrnost.“ (Ž 57,10.11)

Hospodin povstane

„‚Pro útlak ponížených, pro sténání ubožáků teď povstanu,‘ praví Hospodin, ‚daruji spásu tomu, proti němuž svévolník soptí.‘“ (Ž 12,6)