Záznamy z knihy První Samuelova

Já Hospodin vysvobozuji

Všichni, kdo se tu shromáždili, poznají, že ne mečem ani kopím vysvobozuje Hospodin. Toto je Hospodinův boj a on vás vydá do našich rukou!“