Přemýšlíš o životě? Hledáš naději pro příští dny?

Přidej se k nám tuto sobotu v 9 nebo 10.30 hodin ráno na cestě k poznávání Ježíše Krista! Setkáváme se v Návsí a budeme rádi, když přijdeš.

Podrobnosti o poloze

Návsí 318, 739 92 Návsí

„Odměnou hříchu je totiž smrt, ale Božím darem je věčný život v Kristu Ježíši, našem Pánu.“

Římanům 6:23

Nadcházející Události

Studium bible

Budeme společně uvažovat nejen nad verši: „Jak se mám odvděčit Hospodinu, že se mne tolikrát zastal? Zvednu kalich spásy a budu vzývat Hospodinovo jméno. Svoje sliby Hospodinu splním před veškerým jeho lidem.“; a jaký přínos mohou mít pro nás v dnešní době. Určitě přijďte mezi nás. Budeme hledat společně odpovědi.

Darujte online

Odvádějte desátky a příspěvky jednoduše online pomocí QR kódu nebo bankovním převodem