Online darování

Online darování

Proč štědrost či darování?

  1. Štědrost otevírá dveře k požehnání, přinášející bohatství nejen materiální, ale i duchovní.
  2. Štědrost posiluje vztahy a buduje komunitu, odrážející Boží lásku a péči o druhé.
  3. Být štědrý může být vnímáno i jako způsob aktivní spolupráce s Božím plánem pro život, vyjádření vděčnosti a otevření se nekonečnému požehnání, které Bůh může poskytnout těm, kdo jsou ochotní dávat.

Bankovní spojení:
Číslo účtu: 1683039389/0800

QR platba desátek:

QR Platba podpora sboru:

Darovali jste finanční dar? Pomůže vám snížit daně

Potvrzení o daru slouží k tomu, abyste si své dary mohli odečíst od základu daně. Přikládá se k daňovému přiznání, které se odevzdává v prvním kvartále nového kalendářního roku. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) či zaměstnanci, kteří si daňové přiznání podávají sami, uplatní odpočet z daní přímo ve svém přiznání. Zaměstnanci, jimž přiznání zpracovává zaměstnavatel, odevzdávají potvrzení o daru své mzdové účtárně, a to nejpozději do poloviny února.

Chcete-li zaslat potvrzení za váš dar, kontaktujte nás prostřednictvím formuláře níže: