Záznamy z Listopad 2023

Služba potřebným

„Král odpoví a řekne jim: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatr- ných bratří, mně jste učinili.‘“ (Mt 25,40)

Požehnáním pro nejbližší okolí

„On [Ježíš] mu řekl: ‚Miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí‘ a ‚miluj svého bližního jako sám sebe.‘“ (L 10,27)