Hospodin povstane

Hospodin povstane


„‚Pro útlak ponížených, pro sténání ubožáků teď povstanu,‘ praví Hospodin, ‚daruji spásu tomu, proti němuž svévolník soptí.‘“ (Ž 12,6)

0 komentářů

Přidat komentář