Motivováni nadějí

Motivováni nadějí


„V onen den se bude říkat: ‚Hle, to je náš Bůh. V něho jsme skládali naději a on nás spasil. Je to Hospodin, v něhož jsme skládali naději, budeme jásat a radovat se, že nás spasil.‘“ (Iz 25,9)

0 komentářů

Přidat komentář