Miroslav Turoň
Vedoucí evangelizace
René Hrubý
Kazatel
Jan Bucha