Aktuality (Strana 5)

Benefiční koncert v sobotu 18. 4. 2015

Koncert skupiny PianoForte je jedním z benefičních koncertů, prostřednictvím kterého chceme vyjádřit solidaritu a podpořit sociálně potřebné v našem regionu. V rámci koncertu proběhne sbírka (dobrovolné vstupné), jejíž výtěžek bude směrován na potřeby konkrétních příjemců, především dětí ze sociálně slabších rodin. Výtěžek z předcházejících benefičních koncertů byl použit např. na pořízení obuvi, oblečení, učebních pomůcek nebo úhradu zájmového kroužku. Prostředky byly použity také k úhradě školních obědů pro dvě děti, jejichž rodina je ve finanční tísni. Aby pomoc byla směrována skutečně potřebným a konkrétním…

Ľudo Vladár v Návsí

Tuto sobotu 13. 12. 2014 od 15 hodin bude v naší modlitebně účinkovat bratr Ľudo Vladár. Odpolední pásmo písní proloží vyprávěním zkušeností s Bohem. Svým osobitým lidským projevem je schopen oslovit různé skupiny posluchačů. V průběhu let, ve kterých Ludo Vladár slouží svým darem zpěvu, se mnohé z jeho písni staly velice oblíbenými v křesťanských kruzích. Jeho písně nás provázejí již desetiletí a přinášejí povzbuzení a duchovní posilu.

Benefiční koncert na radnici v neděli 21. prosince

Chcete v předvánočním shonu spojit „příjemné s užitečným“? Tak si do svého kalendáře poznamenejte termín čtvrté adventní neděle – 21. prosince 2014. Benefiční koncert skupiny Šeptem Vás naladí na slavnostní vánoční atmosféru a zároveň získáte příjemný pocit, že jste pomohli na správném místě. Dobrovolné vstupné bude určeno k zakoupení polohovací postele pro humanitární organizaci ADRA ve Frýdku-Místku. Postel využijí dlouhodobě nemocní z našeho regionu v rámci domácí hospicové péče, kterou ADRA koordinuje. Repertoár dvanáctičlenné skupiny Šeptem (www.septaci.cz) tvoří písně s…