20200829 Josef Peterka

20200822 Marie Pižová

20200815 Jan Bucha

20200808 Miroslav Kučera

20200801 Milan Moskala

20200801 Milan Moskala odp.

20200725 Pavel Kantor

20200718 Lydie Klodová

20200711 Jan Bucha

20200704 Pavel Bartulec

20200627 Pavel Dolejský

20200620 Jan Bucha

20200606 Jan Bucha

20200307 Jan Majer – Co znamená být učedníkem Ježíše Krista?

20200229 Jan Bucha

20200222 Jiří Kisza

20200215 Jan Bucha – Boží moc & lidská slabost 2. Kor. 12, 5-10

20200208 Bohumil Sznapka – Ty jsi Mesiáš …

20200201 Jiří Pavlán – Příběhy v knize Daniel v souvislosti s proroctvím doby konce

20200201 Jiří Pavlán – Zjevení jako příběh Zj 1,4

2020125 Jan Bucha – Nedostatek lasky Zj. 2, 1-7

20200118 Daniel Pszczolka – Boží matematika

20200111 Jan Furst – Novoroční investice

20200104 Jan Bucha – Mudrci Mt 2,1-12

20191228 Miroslav Kantor – Proměnění na hoře – Mat. 17, 1-9

20191221 Daniel Pszczolka – Hledejte nejprve… – Mat. 6, 33

20191214 Jan Bucha – Muž beze jména Lk 2,1-7 VP

20191207 Petra Hudziecová – Ježíš jde na návštěvy – Luk. 11, 37-53

20191130 Jan Bucha – Komu v životě naslouchat a komu ne? 2. Par. 18

20191123 Jaroslav Stejskal – Uzdravení v Gadaře – Mat. 8, 28-34

20191116 Petra Kantorová – Naučit se žít s plevelem – Mat. 13, 24-30

20191109 Jan Furst – Proroctví které nestraší, ale potěší Ez 9

20191102 Ruben Hilovský – Boží poselství pro lidi MT

20191026 Jan Bucha – Povolání Nehemiáše Neh 1

20191019 Jan Nowak – Jozef, jeho otec a bratři – 1. část – 1. Moj. 37, 1-4

20191012 Jan Kantor – Uzdravující dotek

20191005 Jan Bucha – Žalm 134

20190928 Jan Bucha – Podobenství o neplodném fíkovníku Lk 13,1-8 VP

20190921 Pavel Dolejský

20190914 Jan Bucha – Proč se máme modlit? Lk 18,1-8

20190907 Jan Nowak

20190831 Josef Peterka

20190824 Jan Bucha – Povolání Samuele 1. Sam 3

20190817 Petr Pimek

20190810 Jan Kantor

20190803 Karel Szkuta

20190727 Gustav Kloda

20190720 Hynek Dona

20190713 Karel Poloch

20190706 Radek Kantor

20190629 Zdeněk Soviš

20190622 Hynek Dona

20190601 Pavel Dolejský

20190518 Miroslav Kantor

20190511 Jan Kantor

20190504 Pavel Bartulec

20190427 Hynek Dona

20190420 Aleš Kisza

20190413 Hynek Dona

20190406 Karel Szkuta

20190330 Karel Staněk

20190323 Libor Kisza

20190209 Karel Strouhal

20190202 Jan Heczko

20190126 Hynek Dona

20190119 Gustav Kloda

20190112 Hynek Dona

20190105 Miroslav Kantor

20181229 Pavel Dona

20181222 Hynek Dona

20181215 Hynek Dona

20181208 Gustav Kloda

20181201 Rostislav Hudziec

20181124 Hynek Dona

20181020 Pavel Dolejský