Podle průa-radomska-24-11-2016-pozvanka_01zkumů jsou starci a stařeny dle teeanegerů všichni, komu již bylo třicet čtyři. Pro některé firmy to jsou čtyřicátníci. Podle třicátníků začíná stáří v 65 letech, podle pětašedesátníků v pětasedmdesáti. Oficiální datum, odkdy začíná v životě lidí stáří, však neexistuje. Se stářím se v nějaké formě dříve nebo později setká každý. Problematika stáří sebou přináší řadu otázek.

Knihovna Návsí ve spolupráci s Církvi adventistů sedmého dne v Návsí připravila besedu na téma „Když stáří zavolá“, která se uskuteční ve čtvrtek 24. listopadu od 17 hodin v náveské knihovně. Besedu povede psychoterapeutka Bc. Andrea Radomská, DiS.

R. Kantorová