Srdečněbenefice-jablunkov-9-12-2016 Vás zveme na benefiční adventní koncert, který se uskuteční v pátek 9. prosince 2016 od 18 hodin v kinosále jablunkovské radnice. Můžete se těšit na hudební zážitek v podání asi čtyřicetičlenného Pěveckého sboru Ireny Szurmanové, který má za sebou již více jak dvacetiletou historii. Smíšený sbor tvoří zpěváci z našeho blízkého okolí – od Jablunkova až po Český Těšín.

Zakladatelka, skladatelka, klavíristka a dirigentka Irena Szurmanová je absolventkou třinecké LŠU, vystudovala Janáčkovu konzervatoř v Ostravě (klavír a skladbu) a ve studiu pokračovala na pražské HAMU (kompozice). V současné době působí jako pedagog na Janáčkově konzervatoři v Ostravě, kde vyučuje skladbu, hudební teorii a improvizaci.

Dobrovolné vstupné bude určeno na projekt sociální pomoci na Jablunkovsku. Výtěžek z předcházejících benefičních koncertů byl použit pro pomoc sociálně slabším rodinám. Jednalo se o pomoc konkrétním dětem, například při úhradě oblečení, zájmových kroužků, školních pomůcek nebo obědů ve škole.

Koncert organizuje sbor Církve adventistů sedmého dne v Návsí ve spolupráci s odborem sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Jablunkov a ADRA o.p.s.

R. Hrubý